ضرورت تحقیق

دومین مرحله از طراحی تحقیق، تبیین ضرورت تحقیق است. نوشتن ضرورت تحقیق واقعاً ضروری است چون اگر در اثناء پژوهش کسی از شما سؤال کند: «این کار را داری انجام می‌دهی، آخرش که چی؟» ممکن است انگیزه خود را از دست بدهید و پژوهش را، هر چه قدر هم که اهمیت داشته باشد، نیمه‌کاره رها می‌کنید. وقتی از اول کار بدانید که تحقیق چه ضرورتی دارد و برای چه این پژوهش را انجام می‌دهید، جواب کوبنده‌ای به آن سؤال انگیزه‌کُش خواهید داد.
جایگاه ضرورت در ساختار مقاله، در بخش دوم مقدمه و چکیده است یعنی در این دو بخش، پس از بیان مسئله، باید به ضرورت پژوهش اشاره شود؛ در مقدمه به اندازه یک پاراگراف و در چکیده به اندازه سه یا چهار سطر.
نوشتن ضرورت مسئله شیوه و روش خاصی ندارد، فقط اینکه شما ضرورت تحقیق را به گونه‌ای بنویسید که بتوانید مخاطب را قانع کنید که پژوهش شما ارزش وقت گذاشتن دارد. برای نوشتن آن می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید که «پژوهش شما چه فایده‌ای دارد؟» یا به این پرسش جواب دهید که «اگر این پژوهش را انجام ندهید چه پیامد منفی را به دنبال خواهد داشت» با پاسخ به یکی از این دو پرسش می‌توانید ضرورت مسئله پژوهش خود را بنویسید.
در پژوهش حرفه‌ای، هر گاه نتوانستید ضرورتی برای مقاله خود بیابید، آن را اصلا شروع نکنید. اما در پژوهش تمرینی، مهم‌ترین ضرورت پژوهش تسلط شما در روش پژوهش است، هر چند موضوع پژوهش شما هیچ ضرورتی نداشته باشد.
نمونه کار
زهد از جمله ارزشهای متعالی مکتب اسلام است که مورد توجه و تأکید زیاد ائمه (علیهم السلام) قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بالای مسئله زهد و علاقه‌مندی بسیاری از مسلمانان برای رسیدن به مرتبه زاهد، لازم است که حقیقت زهد مشخص شود.