طرحنامه تحقیق

 

پسپس از اینکه شما مسئله را طراحی کرده، به عنوان پیشنهادی رسیدید، فعالیت پژوهشی شما رسماً آغاز می‌گردد. فعالیت پژوهشی یک فرایند طولانی و کمی هم پیچیده است. من همیشه فعالیت پژوهشی را به ساخت یک بنا تشبیه می‌کنم. برای ساخت یک بنا، نخست باید از یک مهندس درخواست کنید تا نقشه ساختمان را بکشد، سپس بر اساس متراژِ زمین و نقشه، مصالح تهیه کنید و در انتها آن را به دست یک معمار بسپارید تا خانه را برای شما بسازد. در فعالیت پژوهشی نیز اول باید یک نقشه داشت، سپس بر اساس آن نقشه، اقدام به فیش‌نویسی کرد و در انتها آن را در قالب مقاله درآورد.
در پژوهش، نقشه را طرح تحقیق می‌گویند؛ البته نام‌های دیگری نیز دارد، مانند: طرح‌نامه تحقیق، طرح رساله علمی، پروپوزال و … . طرح تحقیق اجزاء زیادی دارد. از جمله: بیان مسئله، سؤالات اصلی و فرعی، فرضیه، پیشینه، جامعه آماری، ضرورت، کاربرد، نوع تحقیق به دیده هدف، روش تحقیق، روش گردآوری مطالب، فهرست مطالب، فهرست منابع، زمانبندی انجام تحقیق، هزینه انجام پروژه، و … . اما در پژوهش تمرینی، ما با پنج جزء آن کار داریم: بیان مسئله، ضرورت، سؤالات اصلی و فرعی، فهرست مطالب و فهرست منابع. در این کتاب همین پنج جزء را برایتان شرح خواهم داد.