مقاله: ضمانت جایزه مسابقه

مقاله: ضمانت جایزه مسابقه
چکیده
یکی از مباحثی که فقهاء در کتب فقهی در بحث ضمان مطرح می‌کنند این است که حق مضمون، مالیت داشته و در ذمه ثابت شده باشد. اگر مالی این شرایط را داشت می‌توان از آن ضمانت کرد و در غیر این صورت ضمانت آن صحیح نیست. در برخی حقوق در فقه واضح است که می‌توان از آن ضمانت کرد یا نمی‌توان، ولی در برخی موارد به راحتی نمی‌توان حکم به صحت یا عدم صحت ضمان کرد. یکی از این موارد مشکوک، ضمانت جایزه در عقد سبق و رمایه است. این بحث یکی از مواردی است که قائلان به صحت ضمان ما لم یجب به آن تمسک کرده‌اند‌. با اثبات صحت ضمانت جایزه مسابقه، تأییدی بر مدعای قائلان به صحت ضمانت ما لم یجب خواهد بود. این مقاله به روش تحلیلی، اقوال قائلان به صحت و عدم صحت ضمانت جایزه مسابقه، و همچنین بررسی جواز و لزوم عقد مسابقه را بررسی می‌کند. تحقیق حاضر، در نتیجه، ضمانت جایزه مسابقه را جایز می‌داند.
کلید واژه
ضمانت، عقد مسابقه، سبق و رمایه


  1. سید محمد حسینی گفت:

    با سلام و احترام. از طلاب حوزه علمیه قم هستم. اگر ممکن هست متن این مقاله ( ضمانت جایزه مسابقه) را برایم ارسال فرمایید.
    شماره تماس ۰۹۱۹۴۵۳۸۳۳۶