اخلاق نیکو

یکی از اصول اولیه ترویج پژوهش، داشتن اخلاق نیکو، و برخورد خوب با طلابی است که به پژوهش علاقه نشان می‌دهند.

حتما تجربه کرده‌اید که خودمان به درسی بیشتر علاقه داشتیم که معلم یا استادش را، به خاطر اخلاق خوبش دوست داشتیم.