اولین شماره نشریه علمی «گام اول»

اولین شماره نشریه علمی مدرسه علمیه فیضیه مازندران با عنوان «گام اول» منتشر گردید.
حجت الاسلام محمد صادف فاضل، سردبیر نشریه گام اول، در باره این نشریه گفت: این نشریه یک نشریه علمی است که درصدد است برای تشویق نویسندگان جوان، مقالات طلاب جوان را در این نشریه چاپ و منتشر کند.
سردبیر این نشریه در علت نامگذاری این نشریه با عنوان «گام اول» بیان داشت: این نشریه زمینه ساز اولین گام پژوهش طلاب جوان است