بازدید دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندارن از مدرسه الزهرا (س) ساری

دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، با حضور در مدرسه الزهرا (س) ساری، با طلاب این مدرسه دیدار کرد.

حجت الاسلام محمد صادق فاضل، در این دیدار، ضرورت پژوهش را برای طلاب تشریح کرد و شیوه ارزیابی اجمالی جشنواره علامه حلی را توضیح داد.