برگزاری کارگاه آموزشی «نگارش علمی»

کارگاه «نگارش علمی» برای طلاب مرکز تخصصی نورالزهرا (س) ساری برگزار شد.

در این کارگاه، حجت الاسلام محمد صادق فاضل، اصول «پاراگراف نویسی» و شیوه تنظیم «مقاله پنج پاراگراف» را برای طلاب این مؤسسه تشریح کرد. و در پایان جلسه، مقاله یکی از طلاب را به عنوان کارورزی به صورت علمی نگارش کرد.