برگزاری کارگاه روش تحقیق در مدرسه علمیه فیضیه مازندران (۱)

حجت الاسلام محمد صادق فاضل اقدام به برگزاری کارگاه روش تحقیق برای چند تن از طلاب مدرسه علمیه فیضیه کرد.
این کارگاه برای آموزش کلیاتی از روش تحقیق برای طلاب مدرسه علمیه فیضیه مازندران برگزار شد.


برچسب ها :