برگزاری کارگاه روش تحقیق در مدرسه علمیه فیضیه مازندران (۲)

حجت الاسلام محمد صادق فاضل اقدام به برگزاری کارگاه روش تحقیق برای شرکت کنندگان در دوره تابستانه مدرسه علمیه فیضیه مازندران کرد.
در این کارگاه کلیاتی از روش تحقیق به شرکت کنندگان در دوره تابستانه مدرسه فیضیه آموزش داده شد.


برچسب ها :