برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی

کارگاه پایان نامه نویسی در مدرسه علمیه فیضیه مازندران برگزار شد.

در این کارگاه که برای طلاب هشتمین دوره علمی آموزشی مدرسه علمیه فیضیه مازندران برگزار شد، حجت الاسلام محمدصادق فاضل، پس از توضیح روند اداری پایان نامه نویسی، شیوه تکمیل طرح نامه را تشریح کرد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه فیضیه مازندران، در پایان جلسه، شیوه و تکنیکهای جلسه دفاعیه را برای شرکت کنندگان در کارگاه توضیح داد.