برگزاری کلاس رسم طلبگی در مدرسه علمیه فیضیه مازندران

کلاس «رسم طلبگی» از سلسله کلاسهای میثاق طلبگی، در دوره اختبار تهذیبی مدرسه علمیه فیضیه مازندران توسط حجت الاسلام محمد صادق فاضل برگزار شد.
در این کلاس که برای طلاب سطح عالی و طلاب سیکل، به صورت مجزا، برگزار شد، استاد مدرسه علمیه فیضیه مازندران، طلبه و طلبگی را برای طلاب شرکت کننده در این دوره تشریح کرد.