تبیین ضرورت پژوهش برای طلاب ورودی مدرسه علمیه الزهرا (س) بابل

حجت الاسلام محمد صادق فاضل ضرورت پژوهش را برای طلاب ورودی مدرسه علمیه الزهرا (س) بابل تبیین کرد.
معاون پژوهش مدرسه علمیه فیضیه مازندران در این جلسه بیان داشت: شما خواهران طلبه، علاوه بر این که انسان هستید، مسلمان هستید، شیعه دوازده امامی هستید، زن هستید، علاوه بر این ها طلبه هستید. به همین جهت، علاوه بر اینکه وظایف انسانیت (عبادت)، وظایف مسلمان بودن (انجام واجبات و ترک محرمات و …)، وظایف شیعه دوازده امامی بودن (انتظار فرج)، وظایف زن بودن (تربیت نسل مهدوی) بر دوش شماست، وظایف طلبه بودن نیز بر گردن شما آمده است. خداوند به شما نعمت علم داده است، بنابر این از شما خواسته هایی هم دارد.
وی ادامه داد: وظایف طلبه ها در عصر حاضر، به تبع روایت «العلماء ورثه الأنبیاء»، رسالت های پیامبران است. پیامبران سه رسالت داشتند: دریافت وحی، ابلاغ وحی و اجرای حکومت. در همین راستا، سه وظیفه بر دوش ما طلبه ها می آید یعنی: تفقه (به معنای فهم دین و پژوهش)، تبلیغ و مدیریت.
استاد روش تحقیق مدرسه علمیه الزهرا (س) گفت: فارغ از اینکه شما، پس از پایان تحصیل، کدام رشته را برای آینده کاری خود انتخاب می کنید، در زمان تحصیل دو وظیفه دارد. یکی تحصیل، آن هم به نحو مطلوب، و دیگری اینکه اصول اولیه پژوهش، تبلیغ و مدیریت را آموزش ببینید. چرا که در هر رشته ای وارد شوید، به اصول اولیه هر سه رشته نیاز دارید. برای نمونه: اگر مبلغ شوید، هم به پژوهش نیاز دارید تا حرف های جدید را از دل آیات و روایات استخراج کنید؛ به مدیریت هم احتیاج دارید، زیرا در صورتی که مدیریت یک پژوهشکده را به شما سپردند، آن مؤسسه را به طور صحیح مدیریت کنید.