تفاوت مقاله با کتاب

تفاوت مقاله با کتاب

به گفته جناب آقای تقی‌پور، مدیر کل سابق کتابخانه‌های عمومی استان مازندران، تفاوت مقاله با کتاب در این است:

مقاله برای اثبات یک نظریه است؛
اما
کتاب برای ارائه یک نظریه اثبات شده است.


برچسب ها : ،