جلسه شورای جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران

در پی انتخاب حجت الاسلام محمد صادق فاضل به عنوان دبیر دومین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، جلسات شورای جشنوراه آغاز گردید.
در همین راستا، دومین جلسه شورای جشنوراه علامه حلی (ره) استان مازندران تشکیل شد.
در این جلسه که مدیر و معاون پژوهش حوزه های علمیه برادران و خواهران استان مازندران و شهرستان بابل با دبیر جشنوراه حضور داشتند، نقاط قوت و ضعف اولین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران بررسی شد.