جلسه شورای علمی جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران

صبح امروز جلسه شورای علمی جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نماینده شورای سیاستگذاری جشنواره، مدیران گروههای علمی، معاونین پژوهش حوزه های علمیه استان مازندران و دبیر دومین جشنواره علامه حلی استان مازندران برگزار شد، آثار جشنواره مورد داوری قرار گرفته و رتبه هر اثر مشخص شد.

رتبه های مشخص شده، پس از تأیید شورای سیاستگذاری جشنواره علامه حلی (ره)، نهایی و اعلام خواهد شد.

در پایان این جلسه از مدیران گروه ها علمی دومین جشنواره، معاونین پژوهش حوزه های استان مازندران و دبیر دومین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران تقدیر شد.

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۷_۰۸-۴۲-۳۷ photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۷_۰۸-۴۳-۲۷