جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان بابل

اولین جلسه شورای پژوهشکده تشکیل شد. در این جلسه، حجج اسلام و المسلمین عبدالعلی پوراکبر و مصطفی داداش زاده به عنوان رئیس و نائب رئیس شورا، همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق فاضل به عنوان دبیر شورای پژوهشی پژوهشکده فقهی حوزه علمیه شهرستان فاضل انتخاب شد.