حضور دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران در مدارس علمیه جویبار

دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران برای دیدار با طلاب مدارس علمیه ائمه اطهار (ع) و الزهرا (س) جویبار، در این مدارس حضور پیدا کرد.

حجت الاسلام محمد صادق فاضل در دیدار با طلاب مدرسه علمیه الزهرا (ره)، ضرورت پژوهش را تبیین کرد و ساختار مقاله علمی را توضیح داد.

وی در مدرسه علمیه ائمه اطهار (ع)، ضرورت پژوهش و رسالت جشنواره علامه حلی (ره) را برای طلاب این مدرسه تشریح کرد.