حضور دبیر جشنواره علامه حلی (ره) در مدرسه عصمتیه بابل

دبیر جشنواره علامه حلی، با حضور در مدرسه عصمتیه بابل، برای طلاب این مدرسه، ضرورت پژوهش را تبیین کرد.

حجت الاسلام محمد صادق فاضل، در ادامه شیوه ارزیابی اجمالی و ساختار مقاله علمی را برای طلاب مدرسه عصمتیه تشریح کرد.