حضور دبیر جشنواره علامه حلی (ره) در مدرسه علمیه الزهرا (س) بابل

حجت الاسلام محمد صادق فاضل، با حضور در مدرسه علمیه الزهرا (س) بابل، با طلاب این مدرسه دیدار کرد.

دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، در این دیدار، ساختار مقاله علمی را برای طلاب تشریح کرد.