رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بابل

مجمع عالی بسیج شهرستان بابل برگزار شد.
در این مجمع، با برگزاری انتخابات، با تعداد ۶۴ رأی از مجموع ۱۴۳ رأی جمع شده، جناب حجت الاسلام محمد صادق فاضل به عنوان رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بابل انتخاب گردید.