طراحی فرم طرح درس نیم سالانه روش تحقیق

بنا به درخواست مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران از حجت الاسلام محمد صادق فاضل، مبنی بر طراحی فرم طرح تدریس نیم سالانه روش تحقیق، ایشان فرم درخواستی را طراحی و به این مرکز پیشنهاد داد.

کارشناس شورای پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان مازندران در این خصوص گفت: حوزه علمیه خواهران استان در نظر دارد برای دریافت طراحی تدریس اساتید مدارس استان مازندران، فرمی را طراحی کنند تا طراحی تدریس اساتید مدارس این استان، به یک شکل و استاندارد به شورای پژوهشی این مرکز ارسال گردد. در این راستا، فرم ذیل طراحی و به این مرکز پیشنهاد شد.

 

دانلود فرم: طرح درس


  1. زهرا سوری گفت:

    طرح درس برای مبتدی