إقاله از نظر فقه شیعه و اهل سنت

 

چکیده
هر کدام از متعاقدین به هنگام بستن عقد، منظور و هدفی را دنبال می‌کنند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند. حال اگر هر کدام از ایشان پس از عقد دریابند که به هف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد قرارداد پشیمان شوند می‌توانند با توافق یکدیگر عقد را بر هم بزنند. به این عمل اقاله گویند. بحث اقاله در تمامی کتب فقهی که مشتمل بر بیع هستند مطرح شده است اما کتابی مستقل و منسجم پیرامون احکام اقاله در میان کتب فقهای شیعه و اهل سنت دیده نمی‌شو.د این مقاله برای پرکردن این خلأ مسائل مهم و احکام مورد ابتلاء اقاله را در یک رساله مسقل جمع‌آوری کرده است.

کلید واژه
عقد بیع، اقاله، شرایط اقاله، فسخ بیع، قانون مدنی ج. ا. ا


برچسب ها : ،

  1. محمد صادق گفت:

    ممنون از شما