مقاله: پژوهشی در تقسیم دیون در فرض تعدد و وحدت بدهکار

 

ابراهیم ملک‌پور

چکیده
مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند. یکی از مسائلی که در باب دین مطرح می‌شود، تقسیم آن است. تقسیم دین در دو صورت مطرح می‌شود، یکی آنکه بدهکار دین متعدد باشد و دیگری صورت وحدت بدهکار است. این مقاله در پایان به این نتیجه می‌رسد که تقسیم دین مشترک بنابر قول مشهور صحیح نیست؛ بنابر این، چنانچه ذمّۀ چند نفر به بدهی‌ مشترکی بین دو نفر مشغول باشد، مانند آنکه دو نفر مال مشترکی را به چند نفر قرض بدهند، تقسیم آنصحیح نیست؛ بلکه مافی الذمّۀ اشخاص بر اشتراک و اشاعه باقی می‌ماند و هر دو نفر در آنچه که دریافت و یا تلف می‌شود سهیم‌اند. همین امر در صورت وحدت بدهکار نیز صادق است.

کلیدواژه
. دین، عین، دیون، طلب، تقسیم دین، بدهکار، طلبکار

 

دانلود مقاله: پژوهشی در تقسیم دیون در فرض تعدد و وحدت بدهکار

 1. ت گفت:

  سلام
  مطالب را خواندم متاسفانه کپی درس خارج آیت الله مکارم بود!!!!؟

  • admin گفت:

   سلام علیکم

   حق با شماست.

   یکی از دلایل قراردادن این مقاله در سایت همین بود که طلاب بدانند که می توانند از درس خارج اساتید مقاله استخراج کنند.
   البته نباید مانند این طلبه، مطالب درس خارج را کپی کنند، بلکه با کار کردن بر روی متن درس خارج و افزودن مطالبی از کتابهای دیگر، بر غنای آن بیفزایند.