کارشناس مدعو شورای پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان مازندران

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان مازندران، طی تماس تلفنی از حجت الاسلام محمد صادق فاضل برای حضور در شورای پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان مازندران، به عنوان کارشناس مدعو دعوت کرد.