کارشناس شورای پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا (س) بابل

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س) بابل، طی تماسی تلفنی، از حجت الاسلام محمد صادق فاضل دعوت کرد تا به عنوان کارشناس شورای پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا (س) بابل، در جلسات این شورا حضور یابد.