کارگاه «پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی»

%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c


 1. خلیل- کشاورز گفت:

  چهار چوکات (فورم) پروپزال نویسی چگونه است.

  • admin گفت:

   سلام علیکم

   هر مؤسسه یا نهاد آموزشی و پژوهشی، بر اساس دانش و نیاز خود، پروپوزال یا طرح نامه اختصاصی برای خود طراحی می کند

   بفرمایید پروپوزال کدام نهاد مرادتان است تا خدمتتان توضیح دهم