کسب مقام چهارم در مسابقات تیراندازی با تپانچه بادی ده متر استان مازندران

در مسابقات تیراندازی استان مازندران، حجت الاسلام محمد صادق فاضل با کسب معدل ۸٫۶ حائز رتبه چهارم گردید.