در مقاله‌های ISI همه راه‌حل ها را ننویسید

.

«فرهیختگان» در گفت‌وگویی با آزاده مهرپویان، از داوران مقالات ISI و جزء ۱۰ زن برتر شبکه زنان دانشمند جهان اسلام به مساله مقاله نویسی پرداخته است.

.

منبع: http://ns1.fdn.ir/news/29163/