تفاوت مسئله با سؤال

.

پرسش واژه‌ای فارسی و سؤال واژه‌ای عربی است و هر دو به یک معنا هستند. اما مسئله با پرسش متفاوت است. در زبان انگلیسی به سؤال یا پرسش، question و به مسئله problem گفته می‌شود و تفاوت آن دو در این است که هر سؤالی که به ذهن بیاید، پرسش است، خواه پاسخ آن داده شده باشد و یا همچنان بدون پاسخ مانده باشد؛ اما مسئله، سؤال و پرسش خاصی است که تا کنون، پاسخ و یا راه‌حلی برای آن پیدا نشده است؛ به عبارت دیگر، در مسئله یک پرسش بی‌پاسخ وجود دارد؛ پس رابطه این دو، اعم و اخص مطلق است.

.

صادقی، هادی، بفرمایید پژوهش، قم، مؤُسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۷، ص۳۰٫


برچسب ها :