شش دلیل مهم برای اینکه هر روز مطالعه داشته باشیم

.

۱٫ کمک به داشتن تفکر بحرانی
۲٫ افزایش دانش و توانایی
۳٫ تقویت تمرکز و حافظه
۴٫گسترش دایره کلمات
۵٫ توانمندی در نوشتن
۶٫ کاهش استرس

.


برچسب ها :