ادامه داستان «لاک‌پشت و خرگوش»

.

داستان «لاک‌پشت و خرگوش» که همه آن را شنیده‌ایم در همان‌جا به اتمام نمی‌رسد. ادامه‌اش بسیار تأثیرگذار و قابل‌توجه است.