تفاوت مشکل، مسئله و عنوان

.

یکی از چالش‌برانگیزترین مراحل پژوهش، انتخاب چالش یا مشکل و تبدیل آن به مسئله و عنوان است.

تفاوت این سه در آن است که “مشکل” بیشتر جنبه ذهنی و انتزاعی دارد و به تعبیری احساس ایجادشده در آن حوزه است.

وقتی مشکل از حالت ذهنی و احساسی تبدیل به حالتی عینی و واقع‌گرایانه می‌شود، به گسئله تبدیل شده است.

وقتی مسئله در قالب یک عبارت قابل‌بررسی و پژوهش مطرح می‌شود به آن “عنوان” می‌گویند.

.

منبع: حمید قاسمی و همکاران، مرجع پژوهش، ص۱۹.


برچسب ها : ، ،