۲۵ آذر، زمان برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره علامه حلی (ره) تعیین شد

جلسه شورای جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، با حضور مدیران و معاونان پژوهش حوزه های علمیه برادران، خواهران استان مازندران و شهرستان بابل در مرکز خدمات استان مازندران برگزار شد.

در این جلسه، پس از ارائه گزارش روند دومین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، زمان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره، ۲۵ آذر، روز پژوهش، تعیین شد.