انتخاب دبیر سومین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران

در جلسه شورای جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، حجت الاسلام محمدصادق فاضل به عنوان دبیر سومین جشنواره استانی انتخاب شد.

همچنین تعیین گردید که دبیرخانه در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران دائر گردد.