بازدید دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران از مدارس علمیه نکا، رستمکلا و بهشهر

دبیر دومین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، برای تشویق طلاب مدارس علمیه ریحانه الرسول (س) نکا، جعفریه رستمکلا و قدسیه بهشهر، برای شرکت در جشنواره علامه حلی (ره) در این مدارس حضور پیدا کرد.

حجت الاسلام محمد صادق فاضل، در این بازدیدها، برای طلاب، ضرورت پژوهش و فلسفه شکل گیری جشنواره علامه حلی (ره) را تشریح کرد و پیکره مقاله ارسالی به جشنواره و نحوه ارزیابی اجمالی در این جشنواره را توضیح داد.