برگزاری جلسه توجیه روند پایان نامه نویسی

به دعوت حجت الاسلام و المسلمین محمد گلایری، مشاور علمی درس خارج مدرسه علمیه فیضیه مازندران، حجت الاسلام محمد صادق فاضل در طی جلسه ای یک ساعته، روند پایان نامه نویسی را برای طلاب درس خارج تشریح کرد.
معاون پژوهش مدرسه علمیه فیضیه مازندران در این جلسه، روند پایان نامه نویسی، از اول ثبت نام در مدارج تا آخرین مرحله پایان نامه نویسی و أخذ مدرک سطح سه را توضیح داد.


برچسب ها :