جلسه مشترک با معاونین پژوهش حوزه علمیه برادران و خواهران استان مازندران و شهرستان بابل

ظهر امروز جلسه ای با حضور معاونین پژوهش حوزه علمیه برادران و خواهران استان مازندران و شهرستان بابل با دبیر دومین جشنواره علامه حلی استان مازندران برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام محمد صادق فاضل، طرح خود را برای برگزاری جشنواره علامه حلی استان مازندران را مطرح کرد. معاونین پژوهش حوزه های علمیه اشکالات طرح را بررسی و پیشنهادات خود را برای برطرف کردن اشکالات مطرح کردند.