حضور دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران در مدارس علمیه شهرستان نکا

در ادامه بازدیدهای دبیر جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران، دبیر این جشنواره در مدارس علمیه مسجد جامع و مهدیه نکا حضور پیدا کرد.

در این دیدار، حجت الاسلام محمد صادق فاضل، ضرورت پژوهش را در این مدارس تشریح کرد.