راهنمایی علمی مقاله ممتاز

۱٫ فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون نماز طلاب و دانشجویان در محل تحصیل/ سطح یک پژوهشی/ اثر برگزیده رتبه یک در اولین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران؛
۲٫ تعیین عامل باب تنازع به وسیله قرآن کریم/ سطح یک پژوهشی/ اثر برگزیده رتبه دو در اولین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران؛
۳٫ بررسی اعتبار شرطیت تعیین موضع تحویل کالا در عقد سلف/ سطح سه پژوهشی/ اثر برگزیده شایسته تقدیر در اولین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران؛
۴٫ عوامل مؤثر در حضور قلب در نماز/ سطح دو پژوهشی/ اثر پژوهشی ممتاز حوزه علمیه شهرستان بابل در سال تحصیلی ۹۳-۹۴؛