ضرورت تنظیم فهرست مطالب

تنظیم فهرست مطالب قبل از تدوین به محقق کمک می‌کند تا بداند تدوین اثر خود را چگونه آغاز کند؛ اجزای مختلف متن را در کجای اثر قرار دهد؛ ترتیب بیان هر نکته چگونه باشد و برای هر مورد چقدر توضیح دهد و مطلب را با کدام شیوه به پایان رساند.

محقق باید فهرست مطالب خود را بر روی برگه‌ای بزرگ (A4) بنویسد و با تأمل و تفکر درباره عنوان‌ها و با مراجعه به فهرست مطالب منابع معتبر و الگو گرفتن از آنها، عنوان‌ها را با توجه به سیر منطقی آنها و بر اساس سوالات فرعی خود، تنظیم می‌کند.


برچسب ها :

 1. حسین زاده گفت:

  سلام استاد موضوع بنده احکام فقهی توریه هست غیر از فصل اول که در دو بخش به بیان مباحث مقدماتی مثل بیان مساله و ضرورت و … و تعریف لغوی و اصطلاحی و..میپردازم در فصل های بعدی غیر از پرداختن به تفاوت توریه و کذب و شرایط توریه و اقسام توریه و بیان حکم انها
  ایا باید حکم هریک از اقسام بررسی شود و علت حکم بیان شود و ایا باید نظر فقهای سنی نیز مطرح شود ؟
  به طور کلی به نظر شما برای این موضوع چند فصل و با چه عنوان هایی کفایت می کند؟

 2. خلیل- کشاورز گفت:

  سلام…
  متیتودولوژی پزوهش چیست؟
  اگر در باره روش تحقیق در یک (پایان نامه) پژوهش علمی معلومات دهید ممنون میشوم.
  قبل از قبل از همکاری شما جهان سپاس.