عضویت در شورای راهبردی قشر بسیج طلاب استان مازندران

مسئول بسیج طلاب سپاه مازندران، طی حکمی از حجت الاسلام محمد صادق فاضل برای عضویت در شورای راهبردی قشر بسیج طلاب استان مازندران دعوت کرد.