عضویت در شورای علمی اولین جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندران

رئیس شورای جشنواره علامه حلی (ره) استان مازندارن، طی حکمی، حجت الاسلام محمد صادق فاضل را به عنوان عضو شورای علمی جشنواره علامه حلی (ره) این استان منصوب کرد.