عضو شورای پژوهشی معاونت پژوهش حوزه علمیه شهرستان بابل

حجت السلام و المسلمین پوراکبر، مدیر حوزه علمیه شهرستان بابل، طی پیامی، از حجت الاسلام محمد صادق فاضل برای عضویت در شورای پژوهشی معاونت پژوهش حوزه علمیه شهرستان بابل دعوت کرد.