پذیرفته شدن اثر پژوهشی در هشتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86