کارگاه روش تحقیق در نهج البلاغه

کارگاه «روش تحقیق در نهج البلاغه» توسط حجت الاسلام محمدصادق فاضل در مؤسسه رهپویان حق شهرستان قائمشهر برگزار گردید.

در این کارگاه که هشت ساعت به طول انجامید، استاد روش تحقیق مدرسه علمیه فیضیه مازندران، روش تحقیق عمومی را با ذکر مثال از کتاب شریف نهج البلاغه، برای شرکت کنندگان در دوره تربیت مربی نهج البلاغه تشریح کرد.